بذر هویج تاپ هاروست

بذر هویج تاپ هاروست

بذر هویج تاپ هاروست: دارای محصولی استوانه ای شکل، صاف و کشیده دارای میوه هایی به سایز 18 تا 20 سانتی متر یکی از ارقام مشهور از انواع هویج های نانتس

مشاهده کامل آگهی:

بذر هویج تاپ هاروست